Ένα σχήμα παραγωγής ιδεών – think tank με σκοπό την εφαρμογή ιδεών που απευθύνονται στον εμπορικό/επιχειρηματικό αλλά και τον πολιτικό κόσμο