• Στρατηγική Επικοινωνίας και Προβολής για εταιρείες και Πολιτικούς φορείς/Οργανισμούς και Δημόσια Πρόσωπα
  • Δημιουργικές Υπηρεσίες
  • Οργάνωση και Διαχείριση Γραφείου Τύπου/Δημόσιες Σχέσεις
  • Λογογραφία
  • Οργάνωση Πολιτιστικών events
  • Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής