Η ομάδα «ΔΡΩ24» είναι ένας εταιρικός συνεργατικός πυρήνας με την μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον χώρο της Στρατηγικής Επικοινωνίας , των ψηφιακών εκδόσεων , της ίδρυσης και λειτουργίας ηλεκτρονικών ΜΜΕ , της οργάνωσης και διαχείρισης Γραφείων Τύπου , Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης .

Μέρος των δραστηριοτήτων της ομάδας επικεντρώνεται στην εκπόνηση Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Θεμάτων Τουρισμού.

Η Φιλοσοφία που διέπει την ομάδα είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την ενίσχυση του θεσμού της Κοινωνικής Οικονομίας και προς αυτή την κατεύθυνση επιδιώκεται η συνεργασία με άλλες εταιρικές ομάδες και σχήματα.

Αναλύουμε, Συνθέτουμε, Προτείνουμε

Επικοινωνούμε τις Ιδέες σας